Velika nagradna igra – 10 artikala za 10 nagrada

PRAVILA NAGRADNE IGRE
“NAGRADNA IGRA APFELA - 10 ARTIKALA ZA 10 NAGRADA”
1. Puni naziv, matični broj i sjedište priređivača nagradne igre:
- APFEL d.o.o., MB: 3837645, OIB: 20939574622, 21300 MAKARSKA,
Dubrovačka 35
2. Svrha priređivanja nagradne igre:
- promidžba trgovačkog društva Apfel i proizvoda koji će biti označeni na
nagradama
3. Vrijeme trajanja nagradne igre:
- od 02. listopada 2021. godine do 16. siječnja 2022. godine
4. Fond nagrada:
- 10 nagrada, prva nagrada– automobil Škoda Scala Business
5. Uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri:
- Sudjelovati može svaki kupac, državljanin RH, koji u maloprodajama
društva Apfel d.o.o. kupi najmanje 10 različitih artikala na jednome ili
više računa, bez obzira na financijski iznos. Na poleđini računa treba
napisati ime i prezime, adresu i telefon, te račune staviti u ovogodišnju tipiziranu
kuvertu, a kuvertu u kutije koje se nalaze na prodajnim mjestima. Na kuverte
nije dopušteno dopisivati dodatne podatke.
6. Javno izvlačenje nagrada:
- Obaviti će se u Supermarketu APFEL , Dubrovačka 39, Makarska,
u subotu 22. siječnja 2022. godine. Za regularnost izvlačenja odgovara
komisija od tri člana. Izvlačenju će biti prisutan i javni bilježnik koji će
sastaviti Zapisnik o izvlačenju nagrada.
7. Napomena:
- Sudionici u nagradnoj igri prihvaćaju prava i obveze iz ovoga Pravilnika.
Svi dobitnici pristaju da priređivač objavi javno njihova imena bez daljnjih
dopuštenja.

Author

apfel

Website:

Related Posts

Sponzorstva i donacije

Tvrtka Apfel godinama sponzorira brojna kulturna, sportska i zabavna događanja...

20 godina velike nagradne igre

  Društvo Apfel d.o.o. iz Makarske, Dubrovačka 35, dobilo je...